5 důvodů proč si pořídit baterii k FVE?

Fotovoltaická elektrárna s baterií poskytuje hned několik výhod. Shrnuli jsme pro vás ty nejdůležitější:

 

Lithiové baterie pro fotovoltaiku

V současnosti se používají téměř výhradně lithiové baterie. Dříve využívané olověné akumulátory mívají kratší životnost, větší hmotnost a zaberou více místa; na druhou stranu jsou však levnější. Lithiové baterie pro fotovoltaiku existují v různých variantách – především lithium-iontové baterie a lithium-železo-fosfátové baterie, které se v současnosti využívají nejvíce, protože vynikají dlouhou životností, bezpečností provozu a stabilitou i při výkyvech teploty.

 

 

 

 

S baterií pro FVE vyrovnáte jak výkyvy počasí, tak střídání dne a noci

Fotovoltaické panely budou vyrábět jinak v šeru a jinak při slunečném poledni. K tomu, abyste mohli využít vyrobenou elektřinu i ve chvílích, kdy zrovna elektrárna nevyrábí, slouží bateriové úložiště pro solární systémy. Baterie o kapacitě 10,7kWh  pokryje celkovou spotřebu průměrného rodinného domu po celý den od dubna do října. 

 

Příklad provozu 9kWp baterie v různých ročních obdobích

léto                                                                                                                                         zima   

 

Rychlejší návratnost investice do fotovoltaiky s baterií

Vyšší úspora díky solárním panelům s baterií s sebou ponese rychlejší návratnost fotovoltaické elektrárny. Ta se v současnosti pohybuje okolo 7 let. Průměrná cena fotovoltaiky pro rodinný dům je aktuálně 400–500 tisíc Kč, přičemž cena baterie pro fotovoltaiku je přibližně 90 000 Kč vč. DPH (při kapacitě 7 kWh). 

 

Velikost fotovoltaické baterie

Jak velkou kapacitu by mělo mít vaše bateriové úložiště? Velikost fotovoltaické baterie bude záviset na energetických nárocích dané domácnosti. Platí, že pro dobrý návrh akumulace k FVE je nutné znát spotřebitelské chování domu, průběžnou spotřebu či hlavní spotřebiče. Je důležité zvolit bateriové úložiště s dostatečnou kapacitou, aby bylo možné ukládat dostatek energie pro potřeby domácnosti nebo podniku. Zjednodušeně lze použít koeficient výkonu FVE krát 1,6 pro kapacitu baterií. Nemá cenu k elektrárně s výkonem 15 kWp dávat baterie s kapacitou 7,2kWh, které se nabijí za hodinu a dojde k přetokům. A obráceně, k 4kWp FVE nemá smysl použít 24kWh baterie, které se nikdy nenabijí na plnou kapacitu a jedná se o nevyužitou investici.  

 

 

Životnost baterie pro fotovoltaické elektrárny

Baterie pro fotovoltaiku představují relativně velkou položku v rozpočtu celé domácí elektrárny. Proto vás bude jistě zajímat, jak dlouho baterie vydrží. Záruka na baterie je 10 let, reálná životnost je však výrazně delší, a to 15, dokonce až 25 let

Životnost baterie ovlivňuje také počet nabíjecích cyklů (kvalitní baterie jich zvládne minimálně 6 000), hloubka vybití (podbíjení způsobuje zkrácení životnosti) i klimatické podmínky (bateriím nesvědčí vysoké výkyvy teplot a vysoká vlhkost vzduchu).

 

Baterie na fotovoltaiku přinese větší soběstačnost

Díky správnému nastavení fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterie využijete maximum přebytků vyrobené energie ve svém domě. To zapříčiní, že nebudete muset využívat elektřinu z distribuční sítě, případně jen velmi minimálně (například během zimy).

 

Postará se akumulátor pro fotovoltaiku o nastřádání energie z léta na zimu?

Solární systémy s baterií slouží k vyrovnávání denní spotřeby, nikoli k dlouhodobému využití. Nastřádaná elektřina v lithiové baterii pro fotovoltaiku se běžně spotřebuje během toho samého dne nebo hned v následujících dnech.

 

Kde bude FV baterie uložena?

Baterie k fotovoltaice se umísťuje v bateriovém boxu, který velikostí odpovídá lednici. Často je umístěna blízko domovního jističe v technické místnosti, chodbě nebo garáži. 

 

Je nutné prostor se solárním akumulátorem odvětrávat?

Prostor, kde bude baterie pro solární elektrárnu uložena, není třeba odvětrávat. Stačí ji umístit do stabilního prostředí, kde se teplota bude držet v rozmezí 10–25 °C; baterie nebude v těsné blízkosti hořlavin ani nebude hrozit, že do ní zateče voda. 

 

Jak pracuje solární elektrárna s baterií?

Energie ze střechy proudí dvěma kabely do střídače, který přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý (proud v zásuvce), aby ji mohly ihned spotřebovat domácí spotřebiče. Střídač je zároveň propojen s fotovoltaickou baterií, kam se elektřina automaticky uloží v případě, že se v danou chvíli nespotřebovala. 

 

 

Schéma FVE s baterií v rodinném domě