Montážní servis

 

 

Všeobecné informace pro nákup zboží s montáží 

Celý proces od nákupu až po montáž je snadný a pohodlný, a všechny detaily jsou pečlivě dohodnuty předem. Můžete se spolehnout na to, že budeme pečlivě komunikovat s vámi a postaráme se o vše, co je třeba.
 

Upozornění:  Montáž poskytujeme pouze na vybrané druhy zboží označené štítkem " Montáž" a zakoupené na eshop.helion.cz.  Níže naleznete informace o realizaci a průběhu zakázky.

  

Jaký je obvyklý postup montáže?

 1. Na konci Vaší objednávky zaškrtněte pole pro montážní servis, pokud si přejete využít tuto službu.
 2. Vyplníte osobní údaje a odešlete objednávku / poptávku.
 3. Do 3 pracovních dnů se s vámi spojíme ohledně podrobností objednávky a domluvíme se na dalším postupu.
 4. Připravíme pro vás nezávaznou cenovou nabídku na míru a zašleme vám ji e-mailem.
 5. V případě nutnosti zaměření je termín sjednán vždy až po uhrazení zaměřovacího poplatku. Tento poplatek je vratný pouze v případě realizace montáže. 
 6.  Pokud s nabídkou souhlasíte, uhradíte 70% zálohu z celkové ceny před zahájením montáže.
 7. Instalace obvykle proběhne do 30 dnů od přijetí platby na náš bankovní účet.

 

 

Co služba montážního servisu zahrnuje a kolik stojí?

Zboží vám dopravíme, odborně nainstalujeme a uvedeme do provozu. 

Ceník montážních prací naleznete web_eshop.helion.cz_ceník_prací 1.4_2024. Cenová nabídka je platná po dobu 14 dnů od předložení

V průběhu realizace montáže se mohou objevit okolnosti, které budou mít vliv na celkovou cenu zakázky a povedou k její úpravě a doúčtování. Zákazník bere na vědomí, že pokud budou zapotřebí změny či navíc montážní materiál pro realizaci, mohou tyto skutečnosti vést ke zpoždění i navýšení ceny realizace. Vícenáklady v této souvislosti budou účtovány k tíži zákazníka. Tyto vícenáklady budou popsány v předávacím protokolu zakázky a potvrzeny zákazníkem.

 

Ušetříte  9% z nákupní ceny zboží

Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 12%  v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení.* 

 

 

Kdo si může montážní servis objednat?

Tato služba je primárně určena pro domácnosti, ale můžeme zajistit instalaci i ve firmách či institucích, které hledají odborného partnera pro montáž zboží zakoupeném v našem eshopu. 

  

Kde nabízíme montážní servis?

 

Máte otázky k montážnímu servisu?

Přejděte ke kontaktnímu formuláři.

servis1

 

 

 * Podmínky pro získání snížené 12% sazby DPH:

 • Zakoupení zboží včetně  montáže
 • Výrobek musí být příslušenstvím bytu, rodinného domu a nebo bytového domu
 • Podepsání čestného prohlášení
 • Snížená sazba DPH neplatí pro firmy a živnostníky, kteří výrobek objednávají "na firmu".

 

Případy, kdy lze uplatnit sníženou sazbu DPH na montážní práce 

Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 12%  v případě, pokud jsou dodávané montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení. Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

 

Definice sociálního bydlení

Byt pro sociální bydlení, kterým je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH)

Rodinný dům pro sociální bydlení, kterým je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (§ 48a odst. 6 ZDPH).

Bytový dům pro sociální bydlení, kterým je bytový dům (více jak polovina podlahové plochy pro trvalé bydlení), v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení (§ 48a odst. 7 ZDPH).

 

Případy, kdy NELZE uplatnit sníženou sazbu DPH 

 • Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou například plochy určené pro podnikání, garáže, dílny, případně i speciálně vymezené plochy, například pro drobné zvířectvo.
 • Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.
 • Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.)
 • Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový dům a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro přechodné ubytování (§ 2 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb.).