Solární panely na ohřev vody či topení: cena, dotace a kdy se vyplatí

V běžné domácnosti představuje ohřev vody druhou největší položku na fakturách za energie – hned po vytápění. Je proto logické, že lidé hledají cesty, jak v této oblasti ušetřit. Jednou z oblíbených variant je instalace solárních panelů. Jaké možnosti fotovoltaika u ohřevu vody přináší a kdy se vyplatí?

 

Jak funguje fotovoltaika na ohřev vody

Solární panely nabízejí v otázce ohřevu vody několik různých možností.

 • Fotovoltaický ohřev vody: Jednoduchý systém navržený výhradně pro ohřev vody. Solární panely dodávají elektřinu do bojleru. Když soláry energii nevyrábějí, zajistí ohřev vody elektřina nebo jiný zdroj tepla jako plynový kotel apod.. Systém je cenově dostupný, nevyžaduje zásadní stavební zásahy, ale  zcela závisí na počasí. 
 • Fotovoltaika s ukládáním přebytků do vody: Častá volba zejména v minulosti, kdy byly baterie do fotovoltaiky velmi nákladné. Nicméně ohřev vody není primárním cílem podobného systému. Solární panely se starají v první řadě o provoz domácích spotřebičů. Na ohřev vody je případně využita až přebytečná energie.
 • Fotovoltaika s baterií a elektrickým bojlerem: V současnosti velice populární řešení. Solární energie je ukládaná do baterie a lze ji využít i v době, kdy slunce nesvítí. Po vyčerpání uložené energie bojler běží díky elektřině ze sítě.
 • Fotovoltaika s baterií a tepelným čerpadlem: Nejefektivnější a z dlouhodobého pohledu nejúspornější možnost. Nevýhodu představuje vysoká pořizovací cenaTepelné čerpadlo kromě ohřevu vody využijete také při vytápění domu.
 • Solární kolektory: Solární ohřev vody pracuje na jiném principu než klasická fotovoltaika. Nedochází zde ke generování elektřiny, ale tepla. To ohřívá kapalinu v kolektorech a kapalina se následně postará o ohřev vody v zásobníku.
 

Volba adekvátního systému se odvíjí od konkrétních požadavků, a především od vašich finančních možností. Nejlevnější variantu v řádu desetitisíců korun tvoří fotovoltaický ohřev vody. Nejvíce si připlatíte za systém s tepelným čerpadlem – klidně přes milion korun.

Instalace – rodinný dům, nebo byt?

Nejlepší možnosti pro instalaci domácí fotovoltaiky nabízejí rodinné domy. Pro vybudování systému je totiž nutné zajistit dostatečně velkou plochu jak pro samotné solární panely, tak technickou místnost (případně garáž či kotelnu) pro střídač a baterii. Soláry se umisťují typicky na:

 • střechu domu
 • fasády
 • balkony
 • garáže

V ideálním případě by měl panel směřovat na jih, přípustné jsou odchylky ve směru na východ a západ. Výraznější odchylky je ale již nutné kompenzovat větším počtem solárních panelů.

 

Fotovoltaika svépomocí nebo na klíč

Instalace solárních panelů na ohřev vody vyžaduje nemalou investici, typicky v řádu statisíců korun. Řada lidí se proto snaží náklady na vybudování fotovoltaiky snížit a jako jednu z cest vidí instalaci svépomocí. Podobný krok ale často bývá kontraproduktivní. Z neodborné montáže svépomocí vyplývají značná bezpečnostní rizika. Člověk bez praktické znalosti fotovoltaických systémů, elektrických obvodů a zkušeností s připojováním zařízení do sítě by se do instalace svépomocí raději vůbec pouštět neměl. Ale ani zkušení kutilové se většinou nemohou poměřovat s profesionály, kteří solární panely uvádějí do provozu denně.

Zdaleka ale nejde jen o bezpečnostní aspekt. Instalace svépomocí s sebou přináší i problémy při pojistných událostech, a především při vyřizování dotace. V rámci žádosti o dotaci totiž prokazujete, že instalaci provedl subjekt s oprávněním od ministerstva průmyslu a obchodu. Nejvhodnějším řešením proto bývá instalace na klíč od některé z montážních firem. Ty za vás vyřeší kompletní projekt od samotného návrhu až po vyřízení dotace. 

 

Cena: Kolik stojí solární panely na ohřev vody

Pořizovací cena se odvíjí od zvoleného řešení. Základní fotovoltaický ohřev vody, u něhož soláry dodávají elektřinu do bojleru, si zajistíte za 80–100 tisíc korun. Pořízení komplexního systému zahrnujícího fotovoltaiku a tepelné čerpadlo vás může vyjít na více než 750 tisíc. Za oblíbenou variantu s baterií a elektrickým bojlerem zaplatíte zhruba 400–500 tisíc korun. V praxi se cena samozřejmě liší podle konkrétního projektu a také instalační firmy. 

 

Dotace: Kolik pokryje Nová zelená úsporám v roce 2023

Reálně zaplacená částka je díky dostupným dotacím z programu Nová zelená úsporám mnohem nižší. Od státu můžete v závislosti na druhu instalace získat příspěvek od 40 do 225 tisíc korun. Maximální výše dotace je zároveň omezena na polovinu uznatelných nákladů. Přiznaná částka se zvyšuje s instalovaným výkonem a kapacitou baterie.

 

Vyplatí se fotovoltaika?

Většinu potenciálních uživatelů pochopitelně nejvíce zajímá, jestli se fotovoltaika vyplatí. Z dlouhodobého hlediska o investici pochybovat příliš nelze. Návratnost solárních systémů se při využití dotace běžně pohybuje mezi pěti až deseti lety. Naproti tomu životnost fotovoltaiky zpravidla činí zhruba 25–30 let. Řada instalačních firem vám dnes na fungování solárních panelů poskytne i podobně dlouhé záruky. Návratnost se odvíjí od mnoha faktorů, například od:

 • konkrétního solárního systému a jeho parametrů
 • spotřeby a životního stylu obyvatel domu
 • kapacity baterie
 • ceny energií
 • celkového využití solární energie

Obecně se vám fotovoltaika vyplatí zejména v případech, kdy dokážete využít většinu vyrobené elektřiny. Čím více jí zužitkujete, tím dříve se vám investice do solárních panelů vrátí.