POZOR! Omezena podpora na telefonu od 18.7. do 30.7. Prosím kontaktujte nás na eshop@helion.cz. Děkujeme za pochopení.

10 praktických rad pro výběr správného fotovoltaického panelu

Jednou z nejčastějších chyb solárních investorů je výběr fotovoltaických panelů podle nejnižší ceny. Sestavili jsme pro vás přehled nejdůležitějších parametrů, na které byste při výběru solárních panelů neměli zapomenout. Správný výběr může významně prodloužit životnost elektrárny a přinést dlouhodobou úsporu nákladů. 

 

Na jaká kritéria se při výběru panelů zaměřit?

1. Výkon a účinnost

Oba tyto parametry hrají významnou roli při výběru. Výkon, udávaný ve Watt peacích (Wp) určuje, jakou spotřebu jsou panely schopny pokrýt.

Účinnost udává, kolik energie může panel vyrobit ze slunečního záření. Čím je účinnost panelu vyšší, tím méně jich budete potřebovat na dosažení stejného výkonu.

Při rozhodování o výběru panelů dle výkonu a účinnosti musíte vzít v potaz plochu, kterou máte pro instalaci k dispozici a zvážit, jakou spotřebu má fotovoltaická elektrárna (FVE) pokrýt. Podle tohoto zadání si spočítate vhodný počet panelů, který bude vyhovovat vašim očekáváním i peněžence.

 

2. Kvalitní a spolehlivý výrobce

Podle analytické společnosti Solarbe Consulting v roce 2022 k největším výrobcům solárních panelů patřily společnosti LONGi, Trina Solar, JinkoSolar a JA Solar. Podíl těchto Top  výrobců panelů na pokrytí globální poptávky dosáhl než 2/3 všech světových instalací v minulém roce. 

Tři značky z TOP výrobců na světě Trina Solar , JA Solar Canadian Solar najdete  v naší nabídce. 

 

3. Certifikace

Analytická společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pravidelně vydává seznam nejspolehlivějších výrobců solárních panelů, které označuje certifikátem TIER 1. Certifikace zajišťuje několik typů testů, které prověřují spolehlivost a bezpečnost výkonu. V průběhu testování se simulují různé podmínky, kterým mohou být panely vystaveny a na základě tohoto testu je certifikát udělen.

 

4. Záruční podmínky

Většina výrobců poskytuje záruku na výkon panelů v délce do 20 do 30 let. Na mechanické poškození panelů pak dodavatelé poskytují také delší záruku v rozmezí 15–20 let.  Pravidelný servis, který prodlužuje životnost panelů a přispívá k jejich správné funkci.

Právě špatná údržba fotovoltaických panelů může být i jedním z důvodů, pro které nebude uznána reklamace nebo se zkrátí záruční podmínky. Proto doporučejeme pravidelnou kontrolou a občasné čistění, čímž zajistíte optimální výkon i delší životnost solárních panelů. Více se dočtet na našem blogu  "Jak maximalizovat výkon solárních panelů a pečovat o ně".

 

5. Typ panelů

Na trhu se dnes nabízejí dva základní typy panelů z křemíku: monokrystalické a polykrystalické. Oba mají své výhody a nevýhody a je nutné zvážit, jaká kritéria má FVE splňovat. Monokrystalické panely mají obvykle vyšší účinnost a atraktivnějsí design. Ruku v ruce s tím jde také vyšší pořizovací cena. Polykrystalické panely jsou cenově dostupnější, ale nabízí nižší účinnost. Vždy záleží na individuálním posouzení každého projektu.

V malé míře bývají dostupné i  panely z tenké vrstvy (amorfní). Tyto panely jsou vyrobeny nanášením tenké vrstvy fotovoltaického materiálu na podložku. Jsou pružné, což jim umožňuje být použity na různých površích. Mají nižší účinnost než krystalické panely.

 

Hlavní typy solárních modulů a jejich účinnost

 

Srovnání buňek mezi PERC a TOPCon technologií

Srovnání buňek mezi PERC a Shingled technologií 

6. Dostupná plocha pro instalaci panelů

Zohledněte plochu, kterou máte k dispozici pro instalaci panelů. Abyste solární panely využili co nejlépe, je nezbytné zajistit jejich správný úhel a umístění. Bez správné orientace a sklonu můžete přijít o značné množství solární energie, kterou by vaše panely mohly generovat. Podle výsledné plochy je pak vhodné zvolit polykrystalické nebo monokrystalické panely a zvážit účinnost panelů v poměru na očekávaný výkon

Pokud část střechy je během roku zastíněná  zvažte koupi optimizérů ke zvýšení výkonu solárních panelů při zastínění panelu ve stringu a monitoring na úrovni panelu. Zároveň umožnuje i bezpečné odpojení na úrovni panelu, které je od letošního roku povinné pro elekrárny o výkonu 10Kwp a vyšší.

 

7. Cena a rozpočet

Cena bývá často jediným kritériem, podle kterého se rozhodujeme při výběru. Zaměřte se na detaily, které mohou zpočátku vyšší cenu kompenzovat delší životností nebo vyšším výkonem. Snažte se najít rozumný kompromis, protože nejnižsí cena není vždy nejlepší volbou.

V současné době se cena fotovoltaických panelů pohybuje v rozmezí 2.000 – 5.000 Kč za panel. S napjatým rozpočtem mohou pomoci různé dotační programy (například https://novazelenausporam.cz/Nová zelená úsporám), které mohou pokrýt část nákladů.

U nás zboží nejen nakoupíte,  ale pokytujeme i odbornou instalaci zakoupeného zboží. Samozřejmostí je i kompletní vyřízení dotace, podání žádosti o připojení do sítě a  nebo i externí financování. Více informací nejdete na "Montážní servis".

 

 

8. Montážní systém a konstrukce pro panely

 

Montážní systémy a konstrukce se vyrábí z různých typů materiálů, aby nezatěžovaly plochu, dobře odolávaly povětrnostním podmínkám a zajišťovaly dobrou stabilitu.

Nejčastěji se používá hliník, ocel, nerezová ocel, galvanizovaná ocel, různé kompozitní materiály nebo plast. Některé montážní systémy jsou opatřeny speciálními povlaky, které zvyšují odolnost vůči počasí a zamezují korozi.

Novým trendem se stává systém BIPV, který se umisťuje přímo do střechy nebo fasády a částečně ji tak nahrazuje.

 

 

9. Lokální a klimatické podmínky

Výkonnost panelů se odvíjí od několika faktorů. Při výpočtu se zohledňuje doba osvitu, sklon, orientace panelů nebo jejich zastínění.

 

 

K výpočtu se využívají různé aplikace, které jsou schopné modelovat dobu osvitu, která je odlišná v různých koutech České republiky. Nejhůře jsou na tom severní Čechy, kde slunce svítí méně než 1200 hodin ročně. Zatímco na jižní Moravě je průměrná dobu osvitu přes 1800 hodin za rok.

 

10. Monitoring

Pravidelný přehled o výkonu FVE na dálku i z pohodlí domova umožňuje získat aktuální informace o stavu elektrárny, sledovat a porovnávat hodnoty výroby nebo informovat o výpadcích a poruchách.

Monitoring včas upozorní na výpadky nebo výkyvy ve výrobě, které mohou značit poškození některých prvků fotovoltaické elektrárny i včetně panelů. Je to skvělý doplněk, který vám umožní získat přehled o výrobě a využívat fotovoltaickou elektrárnu na maximum.


 

 

Časté dotazy:

Kolik elektřiny vyrobí 400 Wp solární panel za rok? 
 
V průměrných podmínkách může mít 400Wp panel výkon průměrně 380W. Průměrně svítí slunce v celé ČR cca 1500 hodin ročně, ale pouze cca 1100 hodin je reálně využitelných u staticky umístěných panelů. 380W*1100h = 418 000 Wh. Jeden 400Wp solární panel tedy vyrobí zhruba 418 kWh za rok.

 

 

Kolik panelů potřebuji pro 10kWp FVE?

Předpokládejme, že pracujeme se solárními panely o průměrném výkonu 450 W každý.

Počet panelů (N) můžeme spočítat pomocí vzorce:

Počet panelů (N) je přibližně 22,22. To znamená, že by bylo třeba nainstalovat přibližně 22 solárních panelů o výkonu 450 W každý, aby se dosáhlo celkového výkonu 10 kWp.

Jsou solární panely s vyšší jmenovitým výkonem (Wp) lepší než moduly s nižším jmenovitým výkonem? Např. 600Wp (velkoformátový) vs běžný 400Wp? 

 

Otázka, zda jsou solární panely s vyšším jmenovitým výkonem (Wp) lepší než ty s nižším jmenovitým výkonem, není zcela jednoduchá a závisí na několika faktorech. Zde jsou některé aspekty, které je třeba zvážit:

  1. Účinnost: Panely s vyšším jmenovitým výkonem mohou mít větší účinnost, což znamená, že mohou vyrábět více energie při stejném slunečním záření. To může být výhodné v případě omezeného prostoru pro instalaci panelů.

  2. Velikost a prostor: Velkoformátové panely s vyšším výkonem mohou být fyzicky větší. Je třeba zvážit, zda máte dostatek prostoru pro instalaci větších panelů. V některých případech může být velký panel nepraktický.

  3. Cena: Panely s vyšším výkonem mohou být obvykle dražší na pořizovacích nákladech. Je třeba zvážit, zda přidaný výkon odpovídá přidaným nákladům a zda se investice vrátí v podobě větší produkce energie.

  4. Vhodnost pro konkrétní aplikaci: Některé aplikace mohou vyžadovat vysoký výkon na jednotku plochy, zatímco jiné mohou být omezeny prostorovými omezeními.

  5. Technologie a výrobní parametry:  Různí výrobci mohou používat různé technologie a parametry při výrobě solárních panelů. Je důležité zohlednit kvalitu a spolehlivost výrobce.

 

 

Co je to technologie HALF-CUT a jaké má výhody?

 

Solární panely HALF-CUT jsou typem solárních panelů, které mají solární články rozříznuté na polovinu, čímž se účinně snižuje odpor a zvyšuje účinnost panelu. Jednotlivé solární články v polovičním panelu jsou menší než články v tradičních solárních panelech. Zatímco běžný panel má 60 nebo 72 článků, panely s polovičními články disponují 120 nebo 144 rozdělenými články na stejném povrchu. Zmenšením velikosti jednotlivých článků mohou výrobci snížit množství proudu, který protéká každým článkem, což následně snižuje odpor a zvyšuje celkovou účinnost panelu.

Moduly s polovičním řezem jsou relativně novou technikou výroby solárních modulů, která si v posledních letech získává na oblibě. Solární moduly/panely používají buď monokrystalické nebo polykrystalické solární články. Ty se používají dodnes, jediné, co se změnilo, je způsob, jakým jsou články v modulu společně sestaveny, aby panel poskytoval vyšší účinnost. Jak se liší klasické monokrystalické nebo polykrystalické solární články od těch vyrobených za pomocí technologie half-cut si můžete prohlédnout níže.

 

Solární panely s polovičním řezem také obvykle lépe snášejí zastínění, protože se skládají z více menších článků. Pokud je část panelu zastíněna, ovlivní to pouze články v této části, zatímco druhá polovina panelu pokračuje ve výrobě elektřiny. To je rozdíl od tradičních solárních panelů, kde může být zastíněním ovlivněn celý panel.

Přední a zadní strana solárního panelu s half-cut články – liší se také vedením kabeláže a právě rozvodnými skříňkami

 Přední a zadní strana panelu s half-cut články - liší se také kabeláží

Ukázka vedení kabeláže u běžného solárního panelu a solárního panelu s half-cut (půlenými) články

Kabeláž běžného solárního panelu a solárního panelu s half-cut (půlenými) články

Jaké výhody vám přinesou panely využívající half cell / half cut články?

  • FVE vyrábí elektřinu i v polostínu – pokud je spodní část běžného solárního panelu zastíněna, přestává produkovat elektřinu. U panelu s polovičními články se vám tento jev dít nebude. Pokud je zastíněna dolní část, horní část panelu stále produkuje elektřinu a naopak. Díky technologii polovičních (half-cell) článků tak získáváte vlastní elektrickou energii i během ranního svítání, večerního stmívání nebo při mráčcích na obloze a maximalizujete tak možnou produkci elektřiny.
  • Vyšší výkon a menší ztráty při výrobě/provozu FVE – zkrácením solárních článků na polovinu se snižuje proud na polovinu, což vede ke snížení odporových ztrát. V důsledku toho panely s rozdělenými články při stejném zastínění vygenerují více energie než klasické panely.
  • Delší životnost  fotovoltaické panely s half-cut články jsou také odolnější než tradiční panely. Jelikož jsou panely s half-cut články menší, jsou méně zatěžované a významně se tak snižuje riziko jejich poškození (třeba z důvodu prasknutí).
  • Lepší návratnost – vyšší výkon vyprodukovaný z half-cut článků znamená více elektřiny, kterou můžete použít na přímou spotřebu. To se projeví nižšími účty za energie nebo v případě prodeje elektřiny ve vyšším zisku. Pro větší komerční solární instalace, jejichž majitelé nebo investoři prodávají energii státním podnikům nebo soukromým zákazníkům na základě dlouhodobých smluv o nákupu energie, je právě vysoký výkon klíčovým ukazatelem pro návratnost jejich investovaného kapitálu. Není tak asi velkým překvapením, že právě half-cut technologie jsou upřednostňovány u i větších komerčních instalací (pokud to finanční rozvaha projektu dovolí).