Novinky ve fotovoltaice na rok 2024 – nové dotace, nižší DPH a komunitní energetika

Začátek roku 2024 přinesl několik klíčových změn a novinek v oblasti fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie v České republice. Tady je jejich souhrn:

  1. Snížená DPH na instalace FVE: Od začátku roku 2024 platí snížená sazba 12% DPH na instalace fotovoltaiky a tepelných čerpadel, což může výrazně zlevnit tyto instalace. Například u FVE o výkonu 10kWh úspora může činit až 12.000 Kč. 

  2. Dotace pro firmy a veřejné instituce / RES+/: Od března je opět možné získat dotace i pro firmy a instituce na fotovoltaické projekty. Maximální pokrytí nákladů pro firmy je 50% uznatelných výdajů, pro instituce/obce až 30-75%. Dotace mohou být udělovány i na projekty s výkonem nad 50 kWp. Povinnost stavebního povolení: Nově žadatelé musí při žádosti o dotaci prokázat nebo mít stavební povolení. Tato změna může způsobit zdržení nebo komplikace, a proto se doporučuje začít řešit žádost o dotaci co nejdříve.

  3. Znovuotevření příjmu žádostí pro dotační program NZÚ Light: Program byl z důvodu vyčerpání alokace dočasně pozastaven, ale od 17. ledna 2024 byl opět otevřen. Program poskytuje dotace na zateplení a obnovitelné zdroje energie, až do celkové výše 240 tisíc Kč na jeden objekt.

  4. Očekávání zásadního zákona o komunitní energetice: Očekává se, že v průběhu 3. čtvrtletí roku 2024 dojde k schválení zákonů týkajících se komunitní energetiky. Tato změna by mohla podporit sdílení energie formou energetických komunit a zvýšit zájem o solární elektrárny a obnovitelné zdroje.

Celkově lze očekávat, že tyto změny přispějí k dalšímu rozvoji fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie v České republice a mohou stimulovat zájem o tyto technologie ze strany firem, institucí a občanů.