Jak splnit požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy?

Jaké požadavky musí splňovat FVE na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy od 1.5. 2023? 

 

BEZPEČNÉ ODPOJENÍ NA ÚROVNI PANELU

Na  základě vyhlášky MPO č. 114/2023 Sb.  o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50kW přichází od 1.5.2023 v platnost následující požadavek

 

1.

Požadavek na bezpečné vypnutí a odpojení výrobny elektřiny od elektrické instalace je splněn, pokud je zajištěno, že odběrné místo je odpojeno od všech směrů možného napájení. Vypnutí a odpojení je zajištěno vypínacím prvkem, který je umístěn na přístupném místě, označen a je zabráněno jeho volnému užití. Dostatečné je umístění v měřené části elektrické instalace v elektroměrovém rozvaděči. Umístění zvláštního vypínacího prvku není požadováno v případě, že v elektroměrovém rozvaděči je v měřené části umístěn spínací prvek, který současně vypíná a odpojuje výrobnu elektřiny a odběrné místo od distribuční soustavy v souladu s podmínkami příslušného provozovatele distribuční soustavy.

2. 
 

Pro výrobnu elektřiny umístěnou na stavbě, která je budovou, musí být kromě požadavků uvedených v odstavci 1 dále zajištěno vypnutí a odpojení této výrobny elektřiny od elektrické instalace prostřednictvím vypínacího prvku, který umožní vypnutí elektrických zařízení v objektu nebo jeho části podle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

3. 
 

Výrobna elektřiny musí být kromě požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny. Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu.

Pro splnění požadavků se nabízí několik řešení jakým  způsobem maximálně snížit napětí na úrovni panelu dle požadavků nově platné vyhlášky.

 
U nás zakoupíte optimizéry značky :
 

 

 

Optimizér TIGO TS4-A-O     

  • Optimizéry Tigo mimo bezpečného odpojení na úrovni panelu nabízí také optimalizaci výkonu při zastínění panelu ve stringu a monitoring na úrovni panelu.
  • Pro využití všech výše zmíněných funkcí včetně bezpečného odpojení panelů je potřeba systém vybavit zařízením CCA Kit, případně doplnit větší systémy dodatečnými zařízeními TAP pro rozšíření signálu komunikace
  • Systém se bezpečně odepne automaticky při výpadku AC a tedy napájení zařízení CCA Kit
  • Manuální odpojení je možné doplněním systému o stop tlačítko

více informací zde >>